VII. „Juhász Zsuzsa” Szakdolgozói Konferencia

2018, április 23 - 10:56 Megjelent a programfüzet

Letölthető a konferencia programfüzete!

 

F E L H Í V Á S

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

VII. „Juhász Zsuzsa” Szakdolgozói Konferencia

 

Debrecen, 2018. augusztus 31.

 

A konferencia céljai:

 

 • A szakmai ismeretek szinten tartása, bővítése, a tudományos tevékenység fejlesztése
 • Előadási lehetőséget biztosítani szakdolgozóinknak, hogy bemutathassák a tevékenységüket és az azt közvetlenül befolyásoló új terápiás és diagnosztikus módszereket
 • Lehetővé tenni, hogy a különböző szakterületen dolgozók ismertethessék saját kutatási eredményeiket, megoszthassák és megvitathassák egymással tapasztalataikat, megoldási javaslataikat
 • Hozzájárulni a továbbképző pontok megszerzéséhez

 

 

A konferencia fő témakörei:

 

 • Diagnosztikus és terápiás módszerek, ezek hatása az ellátás folyamatára
 • Egészségügyi szakdolgozók szerepe a betegellátásban, prevencióban és a rehabilitációban
 • Sürgősségi betegellátás terén szerzett tapasztalatok
 • Szabadon választott témakör
 • Fenti témakörökhöz kapcsolódó poszter bemutató

 

A konferencia helyszíne: DE KK IVDI (In Vitro Diagnosztikai Épület)

 

 

Információk, az előadást készítő szakdolgozóknak:

 

 • Az előadások ideje maximum 10 perc.
 • A technikai igény megjelölését az előadás összefoglaló lapon kérjük feltüntetni
 • A szerző munkahelyének vezetője írásban támogatja a benyújtandó dolgozatot.
 • A szekcióüléseket vitafórum zárja. A szervező bizottság jelentős hangsúlyt fordít e fórumnak, ezért kérjük az előadók jelenlétét, aktív közreműködését, a felmerülő kérdések megválaszolását.

 

Dolgozatok értékelése

 

A szervező bizottság az alábbi szempontok szerint értékeli a benyújtott dolgozatokat:

 • Saját kutatásra vagy megfigyelésre támaszkodik-e a szerző
 • A dolgozat a szakdolgozók szakmai kompetenciájába tartozik-e
 • Tesz - e összehasonlítást régi és új módszer között
 • Tartalmaz - e új megállapítást a dolgozat
 • Javaslatai felhasználhatóak - e a gyakorlatban

 

 

A dolgozat benyújtásának és elbírálásának rendje:

 

Az előadás kivonat egy nyomtatott példányát, és a munkahelyi vezető támogató javaslatát kérjük zárt nagy borítékba tenni, és Vattai Éva Rita klinikai vezető ápoló címére (DE KK Belgyógyászati Klinika „A” épület 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) 2018. május 15.-ig megküldeni.

Az előadás összefoglalóját elektronikusan is kérjük eljuttatni a juhaszzsuzsa_konferencia@belklinika.com email címre.

Kérjük, a borítékon szíveskedjék feltüntetni az VII. „Juhász Zsuzsa” Szakdolgozói Konferencia megnevezést.

 

A dolgozat elfogadásáról a szervező bizottság az előadás összefoglalón feltüntetett e-mail címen tájékoztatja az előadót 2018. május 31.-ig.

 

 

Kérjük, előadások elkészítésével járuljanak hozzá a konferencia sikeréhez.

 

 

Eredményes munkát kíván a

 

 

 

                                                                  Szervező Bizottság

 

 

 

Debrecen, 2018. április 18.